ODDÍLY A TRÉNINKY VE ŠKOLNÍM ROCE 2023 - 2024

  Chci se přihlásit (do klubu) 

  Chci se přihlásit  (do KIDS)  V letošním školním roce tréninky končí v 25. týdnu, tj. od 17. do 20. června 2024 !! Přehled tréninků jednotlivých oddílů pro školní rok 2023 - 2024:

* KARATE KIDS - podmínkou otevření kurzu je minimálně 10 přihlášených účastníků

  kliknutím (příp. dvojím kliknutím) na žlutý pruh daného dne nabídku buď rozevřete, nebo zase sbalíte

PONDĚLÍ
16:30 - 17:30 ZŠ Pod Marjánkou KARATE KIDS II (info / přihlášení) Děti 6 - 8 let (předškoláci + 1. třída ZŠ) pasky-uzly-00-kyu.png pasky-uzly-10-kyu.png pasky-uzly-09-kyu.png
17:30 - 18:30 ZŠ Pod Marjánkou ZAČÁTEČNÍCI / MÍRNĚ POKROČILÍ Děti 8 -11 let (od 2. třídy ZŠ) pasky-uzly-00-kyu.png pasky-uzly-10-kyu.png pasky-uzly-09-kyu.png pasky-uzly-08-kyu.png pasky-uzly-07-kyu.png
17:30 - 18:30 ZŠ Pod Marjánkou POKROČILÍ / ZÁVODNÍCI Děti od 10 let + všichni dospělí pasky-uzly-07-kyu.png pasky-uzly-06-kyu.png pasky-uzly-04-kyu.png pasky-uzly-01-kyu.png pasky-uzly-01-dan.png
_________ _________________ _____________________ _____________________________ ____________________
ÚTERÝ
16:30 - 17:30 Gymnázium Nad Alejí KARATE KIDS I (info / přihlášení) Děti 4 - 6 let (MŠ) pasky-uzly-00-kyu.png pasky-uzly-10-kyu.png
18:00 - 19:00 ZŠ Pod Marjánkou ZAČÁTEČNÍCI / MÍRNĚ POKROČILÍ Děti od 11 let + všichni dospělí pasky-uzly-00-kyu.png pasky-uzly-10-kyu.png pasky-uzly-09-kyu.png pasky-uzly-08-kyu.png pasky-uzly-07-kyu.png
18:00 - 19:00 ZŠ Pod Marjánkou POKROČILÍ / ZÁVODNÍCI Děti od 11 let + všichni dospělí pasky-uzly-07-kyu.png pasky-uzly-06-kyu.png pasky-uzly-04-kyu.png pasky-uzly-01-kyu.png pasky-uzly-01-dan.png
         
STŘEDA
16:00 - 17:00 T.J. Sokol Břevnov ZAČÁTEČNÍCI / MÍRNĚ POKROČILÍ Děti 7 - 11 let (od 1. třídy ZŠ) pasky-uzly-00-kyu.png pasky-uzly-10-kyu.png pasky-uzly-09-kyu.png pasky-uzly-08-kyu.png
17:30 - 18:30 ZŠ Marjánka POKROČILÍ / ZÁVODNÍCI Děti od 10 let + všichni dospělí pasky-uzly-07-kyu.png pasky-uzly-06-kyu.png pasky-uzly-04-kyu.png pasky-uzly-01-kyu.png pasky-uzly-01-dan.png
         
ČTVRTEK
17:00 - 18:00 ZŠ Pod Marjánkou KARATE KIDS I (info / přihlášení) Děti 4 - 6 let (MŠ) pasky-uzly-00-kyu.png pasky-uzly-10-kyu.png
17:00 - 18:00 ZŠ Pod Marjánkou KARATE KIDS II (info / přihlášení) Děti 6 - 8 let (předškoláci + 1. třída ZŠ) pasky-uzly-00-kyu.png pasky-uzly-10-kyu.png pasky-uzly-09-kyu.png
18:00 - 19:00 ZŠ Pod Marjánkou KARATE ŽENY ** Dívky od 13 let + ženy ** pasky-uzly-09-kyu.png pasky-uzly-07-kyu.png pasky-uzly-06-kyu.png pasky-uzly-04-kyu.png pasky-uzly-01-kyu.png
18:00 - 19:00 ZŠ Pod Marjánkou POKROČILÍ / ZÁVODNÍCI Děti od 10 let + všichni dospělí pasky-uzly-07-kyu.png pasky-uzly-06-kyu.png pasky-uzly-04-kyu.png pasky-uzly-01-kyu.png pasky-uzly-01-dan.png
** ženy cvičí v samostatné skupině, ale s vyššími pásy se mohou přidat ke skupině pokročilých a závodníků

Naše jednotlivé oddíly jsou rozděleny především podle věku a dále pak podle úrovně dovedností. Zcela samostatnou skupinu pak tvoří oddíly KARATE KIDS - více se dozvíte na: www.karatekids.cz. Ostatní oddíly se v něktré dny částečně prolínají. Níže je stručný popis jednotlivých skupin. 


KARATE KIDS I, II

pro děti od 4,5 do 6 let a od 6 do 8 let

kkk-karatekids-protahovani.jpg

Naše nabídka pro nejmenší děti. Věnujeme se zde především nácviku základních atletických a gymnastických dovedností a cvičení s pomůckami (míč, švihadlo, kruhy, ... ). Tréninky zaměřené na časté střídání těchto činností jsou doplněné nácvikem několika základních technik Shotokan Karate do úrovně bílého pásu (10. kyu) a jsou tak velmi pestré. Pro tuto skupinu nejmenších dětí jsme vytvořili samostatné webové stránky, kde se dozvíte více informací.

KARATE DĚTI

pro děti od 6 do 11 let co už mají pásek

kkk-karatedeti-klik.jpg

Skupina dětí od 6 do cca 11 let se dále dělí na "pokročilé začátečníky" (bílý a bílo-žlutý pás) a mírně pokročilé (žlutý a oranžový pás). Zde se již procvičují především základní techniky karate (formou Kihon, Kata a řízeného Kumite), děti se připravují ke zkouškám na další pásky, ale stále ještě zařazujeme i různé hry. Také se věnujeme všeobecné sportovní přípravě a komplexnímu rozvoji pohybových dovedností a základům posilování s vlastním tělem.

KARATE DOSPĚLÍ

pro děti od 12 let a dospělé

kkk-karate-oddil-2022-330x230.jpg

Základní oddíl pro starší, nebo pokročilejší děti (nad 12 let) a dospělé. Pro ně máme oddíly jak pro začátečníky, tak i pro mírně pokročilé a pokročilé, kteří již mají nějaký pás. Techniky karate cvičíme podle těchto skupin jak v základním provedení, tak i v náročnějších kombinacích, nacvičujeme základní i vyšší Kata a řízené i volné Kumite. Důraz klademe také na zvyšování flexibility kloubů a protahování, posilování s vlastním tělem a přípravě ke zkouškám na vyšší pásky.


KARATE ŽENY

dívky od 13 let a ženyŽeny v našem klubu běžně cvičí v oddílech a skupinách, které odpovídají jejich věku a technické vyspělosti v Karate (tj. podle svého pásku) - podobně jako v jiných klubech. U nás ale máme pro ně jednu samostatnou skupinu, kterou vede Radana a je určena pouze a především jim :-)

INDIVIDUÁLNÍ LEKCE

pro individuální zájemce

Pro ty, kteří chtějí zrychlit svůj osobní rozvoj v oblasti bojových sportů. Efektivní způsob přípravy např. na zkoušky (kyu i Dan), nebo třeba na soutěže. Pokud chcete zlepšit své techniky a mít ze cvičení lepší pocit. Zaměřit se lze také na strečink, základy sebeobrany, nebo úderový trénink.

ZÁVODNÍCI

pouze pro vybrané členy klubu

kkk-medaile-pohary.jpg

Karate jako sport je úžasná disciplína a v reprezentaci klubu může být každý, kdo by to chtěl zažít a je ochoten ze sebe vydat úplně vše - a ještě něco navíc :-) Konečné rozhodnutí je sice na našich trenérech, jenže nezáleží přitom jen na výkonech, ale na Tvé snaze a vůli. Dokážeš splnit kritéria?