Pro školy a kluby

Všichni táhneme za jeden provaz. Jen by to chtělo stejným směrem. Chceme být otevření všem, kdo o to stojí a určitě vám máme co nabídnout.

Výukové programy sebeobrany pro žáky základních a středních škol

V minulém roce jsme zrealizovali téměř padesát výukových jednotek kurzů sebeobrany na různých základních a středních školách v Praze a ve středních Čechách. Kurzy pro žáky a žákyně II. stupně ZŠ a studenty a studentky SŠ byly zaměřené zvlášť na dívky a zvlášť na chlapce. Obsahem kurzů je analýza rizikových situací pro jednotlivé skupiny, možnosti jejich prevence a praktický nácvik řešení těchto situací a úniku z nich.
Kurzy probíhají v rámci výuky v hodinách tělesné výchovy v časovém rozsahu 2x 45 min. (lze buď spojit, nebo v případě potřeby rozdělit na dva 45 min. bloky) Vždy dojedeme až k vám. Pokud máte zájem o realizaci těchto kurzů ve vaší škole, kontaktujte nás na níže uvedených telefonech, nebo e-mailem. Rádi vám zašleme podrobnější informace.

Poradenská činnost pro kluby bojových sportů pracujících s dětmi a mládeží.

Nepochybujeme o vašich trenérských schopnostech, ale zkušenosti ukazují, že je vždy možné "okoukat" něco od ostatních. U dětí, především u těch malých, je nutné respektovat stupeň jejich mentálního rozvoje. Jinak se pracuje s předškoláky, jinak s dětmi na I. stupni ZŠ a jiné jsou děti na II. stupni ZŠ. A i u těch je třeba přihlédnout k jejich věku (proč by jinak byly děti rozděleny ve školách podle věku do tříd). Někdy i jen půl roku hraje veliký rozdíl, hlavně u těch mladších.
Ptáte se jak stanovit jednotlivé věkové kategorie, jak pro ně sestavit metodiku tréninku, co dělat, když není jiná možnost než "pořádáme nábor pro začátečníky od 5 do 15 let"; říkáte si proč máme málo členů v oddíle, chtělo by to lepší webové stánky, jak ještě propagovat naši činnost, ... Rádi se s vámi podělíme o naše zkušenosti. Kontaktujte nás na níže uvedených telefonech, nebo e-mailem.